Privacy

Hier kunt u de Privacyverklaring van Rutbeek Survivalvereniging downloaden.

Privacyverklaring/Privacy policy


Dit is de privacyverklaring van Rutbeek Survival vereniging (survivalvereniging Odin), gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58305661.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@rutbeeksurvival.nl


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke
persoonsgegevens
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Proeftraining en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst.
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 SBN nummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden .
 Secretaris
 Webmaster
Administratie  Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 Bankgegevens
 Betaalgegevens
 Kopie machtiging
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna,
alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 Penningmeester
 Secretaris
 Voorzitter
 Webmaster
Het verrichten en
versturen van
aankopen
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 (Kleding)maat
 Bankgegevens
 Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna,
alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 Bestuursleden
 Webmaster
Inschrijven familierun
en/of survivalrun
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 SBN nummer
Uitvoering van de overeenkomst Tot max. 2 jaar na de run  Bestuur
 Webmaster
 SBN indien onder
auspiciën van de
bond word
gelopen
Bestelling via de
Webshop
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 Bankgegevens
 Betaalgegevens
 Kopie machtiging
 kledlingmaat
Uitvoering van de overeenkomst Tot 1 jaar na levering
bestelde items
 Bestuurslid
 webmaster
Interne promotie
van survivalruns
 Voornaam
 Achternaam
Versterken van de verenigingswaarden/ doelstellingen Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd en tot 2 jaar daarna.  Alle leden


Privacyverklaring details

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rutbeek survival vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen persoonsgegevens die zijn aangemerkt als bijzonder en/of gevoelig.


Voor wat betreft de jeugdige bezoekers van onze website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@rutbeeksurvival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rutbeek survival verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Rutbeek survival vereniging analyseert uw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rutbeek Survival vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bestuurslid en/of webmaster) tussen zit. Rutbeek Survival vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WordPress Het bouwen en beheren van de Website.
– Diverse Plugins voor WordPress
Conscribo Voor de ledenadministratie en boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rutbeek survival vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rutbeek Survival vereniging kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rutbeek survival vereniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rutbeek survival vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Rutbeek survival vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rutbeek survival vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@rutbeeksurvival.nl